Bếp Kuchen

KU GI 915 LCD

Giá: 69.000.000 VND

KU GI 815 LCD

Giá: 69.099.000 VND

KU MI 150

Giá: 890.000 VND

MI 205

Giá: 9.900.000 VND

Bếp điện từ 2 ngăn DOMINO

Bếp điện từ, lắp âm, lắp nổi. Bảng điều khiển bằng cảm ứng. Cài đặt chương trình nấu cho từng bếp riêng biệt. Mặt kính

Giá: 9.900.000 VND