Máy Lọc không Khí

Máy lọc không khí bù ẩm KUK08E

Máy lọc không khí bù ẩm KUK08E Độ ồn : 16 <=34.4db Ion âm : 25 triệu nguyên tử/cm³ Kích thước : 40x23x62cm Độ lọc

Giá: 11.900.000 VND

KU 315

Giá: 4.500.000 VND

KU 510

Giá: 5.900.000 VND

KU KU 700

Giá: 6.900.000 VND