Bàn Là Hơi Nước Express Ultimate Pro + KüPI6221

3,300,000

Điều Gì Làm Nên Sự Khác Biệt?

Mang đến trải nghiệm làm đẹp cho quần áo của bạn, Bàn Là Hơi Nước Express Ultimate Pro + KUPI6221 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và tiện ích.

(Mọi thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước)