Bộ xiên thịt gồm trục nồi chiên 1128

300,000

Danh mục: